צו כינוס נכסים לבקשת החייב  (פשיטת רגל)

 

סעיף 18 לפקודת פשט''ר [נוסח חדש] 
 

בקשת פשיטת הרגל שמגיש החייב אם צורף לה אישור מאת הכונס הרשמי וכי מולאו התנאים הקבועים בחוק ומטעמים שירשמו .רשאי בית המשפט לאחר שמיעת עמדת הכונס הרשמי ליתן צו כינוס לבקשת החייב ובלבד שבית המשפט שוכנע כי החייב פנה תחילה לכונס הרשמי

 

להליך זה של פשיטת רגל, שתי תכליות:

 

האחת: לאפשר לחייב שאינו מסוגל לשלם את חובותיו לפתוח דף חדש בחייו ע''י קבלת   הפטר

 

השנייה: ליתן צו לכינוס נכסי החייב עד לחלוקתם בין נושיו בדרך הטובה ביותר .

 

כאמור סעיף 18 לפקודה מסמיך את בית המשפט להכריז על החייב כפושט רגל או לדחות את בקשתו, אם שוכנע בית המשפט כי הבקשה הוגשה שלא בתום לב כלומר סעיף זה לפקודה קובע כי לבית המשפט הסמכות ליתן צו כינוס בהתאם לסעיף 6 לפקודה.

 

יחד עם זאת בקשה זו נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט לפי הנסיבות

בית המשפט ישקול ויתרשם מהחייב לפי הנתונים שהוצגו בפניו. יובהר כי באם החייב יצר את חובותיו שלא בתום לב עוד לפני צו הכינוס אין טעם בכניסה להליך של פשט''ר .

 

השאלה אם החייב פעל בתום לב מחייבת בדיקת שתי תקופות שונות .האחת תקופת יצירת החובות טרם הגשת הבקשה לפשיטת רגל . והשנייה בחינת התקופה שלאחר הגשת הבקשה ובדיקה באם יצר החייב חובות חדשים.

 

בית המשפט יבדוק את הנסיבות שהביאו להסתבכות החייב ואופן יצירתם של החובות ותום הלב כלפי נושיו או שמה נהג בחוסר אחריות תוך סיכון כספי הנושים . בנוסף יבחן בית המשפט האים החייב נמנע מלעשות פעולות מינימאליות  בכדי למנוע את הידרדרותו  הכלכלית . ניצול כספים וכיוצ"ב. 

 

דוגמא להתנהגות שלא בתום לב [פש''ר מחוזי ח'י ] סלאמה סלאמה נ' כונס הנכסים הרשמי ] שם קבע בית המשפט כי משחילק החייב עשרות צ'קים ללא כיסוי לאורך עשרות שנים על אף שהודה כי חשבונו בבנק הוגבל יותר מפעם אחת והחייב לא שיתף פעולה עם הכנ''ר וכן מקרים דומים של התנהגות שיטתית ומתמשכת הגורמת להטעיית נושים ולהצגת מצג שווא כאילו יש לחייב מקורות הכנסה  כדי לפרוע את הצ'קים או כל התחייבות אחרת – הביאה לדחיית הבקשה.

 

עוד לעניין חוסר תום לב בעבירות מס: חוב שמקורו באי דווח לשלטונות המס ואי תשלום חובות אלו כדין דינם כדין חובות שנוצרו בחוסר תום לב.

 

בפש''ר מחוזי ח'י 99/6 קבע כב' ביהמ"ש, בדחותו את צו הכינוס, כי בנסיבות שחובותיו של החייב לא הוסדרו לרשויות המס, מדובר בחובות שנוצרו תוך ביצוע עברות מס עליהן הורשע.  דוגמא נוספת הינם קנסות בגין עברות תעבורה .עבירות הימורים שכמובן נוגדים גם את תקנות הציבור. וחוב למזונות.

 

במידה והבקשה למתן צו כינוס לפשט''ר  נדחתה לא ניתן להביא לפתחו של בית המשפט את אותה  מסכת עובדות בהעדר נסיבות חדשות וחריגות ואין לאפשר לחייב להגיש בקשות חדשות למתן צו כינוס בהתייחס לחובת תום הלב החלה על החייב . יתכן שמצבו האישי והבריאותי של החייב יצדיק דיון בבקשה מחודשת .

 

לסיכום,      

אין הדעת סובלת כי המכשיר החיובי והחיוני של הפשט''ר הנועד לאפשר לחייב שניקלע בתום לב למצבו הכספי הקשה כדי לפתוח דף חדש יועמד לרשות אלה שבחרו לנהל את חייהם באורח בזבזני וחוסר אחריות עד כדי זלזול .לא לאלה יתן בית המשפט את הגנתו.

וכמובן לחייב שאינו מנצל את יכולתו הכלכלית ונמנע מלהתפרנס ויושב בביתו כמאמר שלמה המלך החכם מכל אדם ''הדלת סובב על צירו והעצל סובב על מיטתו'' וכל זאת על חשבון נושיו.