הפטר על פי בקשת הכונס הרשמי     

 

סעיף 67.א לפקודת פשיטת רגל קובע כדלקמן ; 

 

67.א הפטר על פי בקשתה כונס הרשמי [תיקונים התשמ''ג. התשנ''ו ]  

 

א.על פי בקשת הכונס הרשמי ובהתחשב בדו''ח הנאמן לפי ס' 148א .רשאי בית המשפט לתת הפטר לחייב אם הוא סבור כי בהמשך ניהול פשיטת רגל כדי להביא תועלת לנושים .

 

ב. בית המשפט יקבע יום לדיון בבקשה והודעה על כך תישלח ארבעה-עשר ימים לפחות לפני היום שנקבע .לכל מי שהגיש תביעת חוב או שצוין כנושה בדו''ח החייב על מצב עסקיו .   

 

ג. על הפטר לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 62.66.67.69.226.

 

על פי ס' 76א לפקודת פשיטת הרגל הכונס הרשמי יכול להגיש בקשה למתן צו הפטר יצוין כי הנימוקים עליהם מסתמך החייב הינם שונים מן הנימוקים עליהם מסתמך הכנ''ר . הנימוק היחידי כפי המופיע בסעיף 76.א לפקודת פשיטת הרגל הינו היעדר תועלת לנושים

 

ב . ת''א 2463/81 קבע בית המשפט ;  

 

          המסקנה מהאמור היא . במקרים בהם שילם פושט הרגל לנושים ונכסיו חולקו . וכיום עקב גיל . מצב מיוחד וכדומה ואין עוד סיכוי כי המשך פשיטת הרגל יועיל לנושים . והמשך הליכי פשיטת הרגל הם למעמסה על הכנ''ר מבלי שהנושים יזכו בדבר .  במצב זה  יבקש הכנ''ר את ההפטר  

 

 עוד קבע בית המשפט כי ;    

 

הסמכות לבקש על סמך נימוק זה נמסרה לכנ''ר . כיון שהוא ממונה על טובת הנושים . והוא שיכול מטעם  כלל הנושים . בתוקף תפקידו ומנקודת ראות הנושים . להגיע למסקנה אם יהא זה ללא תועלת עבורם להמשיך בתהליך . בעניין זה שיקולי הכנ''ר הם שיקולים המונחים על פי המצב הנתון כדי להגן על  האנטרסים של הנושים .

 

ב- ע''א [ב''ש] 1128/99 נקבע כי הפטר לפושט הרגל בדרך כלל ניתן כאשר בית המשפט סבור שאין בהמשך ניהול פשיטת הרגל . כדי להביא תועלת לנושים . לדוגמא כאשר רוב הרכוש של פושט הרגל מומש  .או כדי  לאפשר לפושט הרגל לפתוח דף חדש בחייו כדי  שלא יהיה נרדף ע''י הנושה