צו עיכוב יציאה מהארץ

 

צו עיכוב היציאה מהארץ, כשמו כן הוא – נועד למנוע מאדם לצאת מהארץ, וזאת לצורך הבטחת השתתפותו במשפט ו\או בירור הליכים המצדיקים והמבטיחים את הישארותו, לאחר הגשת תביעה.

 

את הבקשה ניתן להגיש במעמד צד אחד, ולאחר בקשה מתאימה שתוגש, יקיים בית המשפט דיון במעמד שני הצדדים, ויחליט האם להשאיר את הצו על כנו או לבטל אותו.

 

במרבית המקרים, יסכים לבטל בית המשפט את צו עיכוב היציאה מהארץ, במידה ויינתנו בטוחות מתאימות, להבטיח את תשלום המזונות או את ביצוע הגט.

בטוחות מתאימות יכולות להיות: הפקדת ערבות בנקאית, הפקדת כספים בקופת בית המשפט, חתימה של 2 ערבים, הפקדת ייפוי כוח בלתי חוזר למכירת בית ועוד.

 

צו עיכוב יציאה מהארץ שהוצא במסגרת תביעת מזונות אינו כפוף בזמן, ויכול להשאר גם עד תום החיוב במזונות בהתאם לפסק הדין.

 

במידה והאדם אשר מבוקש לעכב את יציאתו מהארץ הינו תושב חוץ, התנאים לעיכוב יציאתו מהארץ קשים יותר, ויהא צורך לנמק באופן מיוחד, מדוע למנוע מאדם לצאת מהארץ ולחזור למקום מגוריו.

 

גם אדם אשר עיקר עיסוקו ופרנסתו מצויים בחו"ל, יהא קשה יותר לעכב את יציאתו מהארץ, ויש לנמק נימוקים מיוחדים, מדוע למנוע מאדם את פרנסתו.ראוי לזכור כי מול זכותו של האדם לצאת את הארץ, מצויות זכויות אחרות, כגון הזכות לקבלת מזונות על-ידי הילדים או זכויות כספיות של בן או בת הזוג; ולכן, בתי המשפט בוחנים בכובד ראש כל בקשה להוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ ובקשה לביטולו, ושוקלים את כל השיקולים הנדרשים, להבטחת חזרתו לארץ של אדם לצורך השתתפות בדיונים או לצורך הבטחת תשלום המזונות לילדים, או לצורך הבטחת קבלת או מתן הגט.