נישואין אזרחיים

 

הדרך היחידה בה ניתן להינשא במדינת ישראל, היא בנישואים דתיים.

זאת אומרת, בני זוג יהודים, יכולים להינשא במדינת ישראל, אך ורק ברבנות, ולא בשום דרך אחרת.לכן, כאשר מדברים על נישואים אזרחיים, המדובר בנישואים שנערכים בחו"ל.המעמד שניתן לנישואים שכאלה, הוא מעמד רישומי על-ידי משרד-הפנים.

 

כאשר בני זוג נישאים בחו"ל, כנדרש באותה מדינה, יכולים הם להציג בפני משרד-הפנים תעודת נישואין תקפה מאותה מדינה בה הם נישאו, ומשרד-הפנים ירשום בתעודת הזהות שלהם, כי הם נשואים.

 

ישנן כמה סיבות בגינן יעדיפו בני-זוג להינשא בנישואין אזרחיים: או מחוסר ברירה, כדוגמת זוגות מעורבים (כאשר הבעל או האשה יהודים והשני לא) או כדוגמא נוספת, מצב בו כהן מעוניין להתחתן עם גרושה, זה הוא מצב בו לא ניתן לבצע נישואין דתיים, ולכן הדרך היחידה היא נישואים אזרחיים. או, בשל סיבות אידאולוגיות.

 

גירושין בנישואין אזרחיים

גם להתגרש אפשר בחו"ל, על-פי הדין הזר של מקום הנישואים. עם זאת, במקרים רבים זהו הליך מסובך ומורכב יותר מנישואין, מאחר ובגירושין מעורבים ענייני חלוקת רכוש, משמורת ילדים ועוד. לכל מדינה התקנות שלה בענייני גירושין. יש מדינות המאפשרות גירושין אפילו במעמד צד אחד, כאשר הצד השני מביע את הסכמתו בדרך המקובלת על אותה מדינה.פקיד משרד הפנים בארץ ירשום את הצדדים כגרושים, לאחר קבלת תעודת גירושין מהמדינה הזרה.

 

במידה ובני הזוג מעוניינים לבצע את הגירושין בארץ, ישנן כמה דרכים:

 

בני-זוג יהודים, יאלצו להגיע לרבנות. בהלכה קיימות גישות שונות לשאלת תוקפם ההלכתי של נישואין אזרחיים ושל קידושין שאינם אורתודוכסיים: יש הרואים בהם "ספק קידושין" ומחייבים בגט מחמת הספק, ויש השוללים מהם כל תוקף הלכתי ומתירים לבני הזוג להינשא לאחר ללא גט. כל מקרה ידון עפ"י נסיבותיו ובהתאם לשיקולו והשקפתו של בית הדין שבפניו יידון העניין. בכל אופן, יש להדגיש כי התרת הנישואין לא תהיה קשה מהתרתם של נישואין ברבנות ובמקרים רבים עשויה להיות אף פשוטה ומהירה יותר. הואיל ואין אפשרות לקבוע מה תהיה עמדתו של בית הדין הרבני, הרי אם ברצון בני הזוג להבטיח את זכויותיהם ההדדיות (מזונות, רכוש וכד') ועל מנת למנוע תקלות אפשריות בעתיד, מומלץ כי יערכו הסכם אשר יקבע ויגן על זכויות אלה לעת צרה.

 

בני זוג שאינם מאותה הדת, יגישו בקשה להתרת נישואין לבית המשפט לענייני משפחה, והוא זה שיתיר את נישואיהם. הליכים אלה בדרך כלל יותר מהירים וקלים, ויש להביא חוות-דעת לדין הזר, והוכחות נוספות בדבר הקשר.

 

מזונות אישה בנישואים אזרחיים

אישה הנשואה על פי ההלכה, תהא זכאית לקבל מבעלה מזונות כל עוד הם נשואים והחובה של הבעל הינה לפרנס את אשתו לפי מעמדו ולפי כבודו, בהתאם ליכולתו ובהתחשב ברמת החיים לה הורגלה במהלך חיי הנישואין.

 

לעניין מזונות לאשה הנשואה בנישואים אזרחיים, הדבר נקבע בפסק-דין של בית המשפט העליון. שם נקבע, כי במקביל ל"סטטוס" של הנישואים, ניתן לתבוע מזונות אשה או גבר גם מדיני החוזים. לצורך כך יש להוכיח תנאים של חוזה, תנאים של נזקקות וצורך כלכלי ועוד.

 

תביעות אלו הפכו להיות שגרתיות בבית המשפט לענייני משפחה, והתנאים לקבלת מזונות אישה, אינם קשים יותר מאשר בנישואים דתיים - לעיתים, אף קלים יותר.

 

לא רק זאת, להבדיל מאישה אשר נשואה בנישואים דתיים, ואשר לגביה המזונות נפסקים עם ביצוע הגט - דווקא בנישואים אזרחיים, אין הדברים הם כך, ולעיתים, יפסוק בית המשפט לענייני משפחה, מזונות לאישה שנשואה בנישואים אזרחיים, ללא כל קשר לעניין התרת הנישואים.