מאמרים בנושא הוצאה לפועל


טיפול בעיניינים משפטיים והבנת המערכת המשפטית על בוריה הינה צורך הכרחי בימינו, משרד חזק ומנוסה הוא כלי שיכול להשפיע רבות על התנהלותינו מול מוסדות החוק והבירוקרטיה בישראל, ליקטנו עבורכם מספר מאמרים בנושא הוצאה לפועל. המאמרים נכתבו במהלך השנים האחרונות ויכולים לעזור לכם בהבנת מערכת המשפט, הזכויות והחובות החלות עליכם בפני מערכת החוק ועוד נושאים בהם מתעסק משרדינו. המידע המוצג באתר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ-משפטי ו/או חוות-דעת משפטית. המחבר ו/או המשרד אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל ייעוץ-משפטי מקצועי לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או בכלל.

טענת "פרעתי" היא טענה של החייב כי הוא מילא אחר פסק הדין או חלקו, ושהוא אינו חייב עוד למלא אחריו. פרעתי לא מתייחס רק לחוב, ויתכן  גם על חפץ שהוחזר.

(הכוונה ב"חלקו" - אם פסק הדין מתייחס למספר חייבים, יכול לבוא חייב X ולטעון פרעתי. הוא שילם את מלוא חובו, אך מילא רק חלק מפסק הדין).

הגדרה של עיקול אינה נמצאת בחוק ואומצה על יד ביהמ"ש עליון בכמה פסקי דין מה שאימץ העליון  כי העיקול הוא פעולה משפטית נגד בעלים של הנכס או מי שמחזיק בו ופעולה זו בא להגביל את שכירותו של הנכס וגם את השימוש בו כדי שלא יהיה ניתן  להבריח את הנכס והזוכה מוכן לגבות את החוב מתוך מימוש נכס זה

בקשה לביצוע שטר מאוד דומה לבקשה לביצוע פסק דין. בעת הגשת הבקשה לביצוע שטר יש לצרף אליה (תקנה 103):

 את השטר המקורי (אם מדובר בצ'ק - עותק של שני צדדיו).

 אם יש ייצוג - העתק ייפוי הכוח.

על פי תקנה 99 (ב) לתקנות הוצל"פ, כאשר רוצים להגיש בקשה למימוש משכנתא יש לצרף:

1. שטר המשכנתא או העתק מאושר מהמשכנתא

2. נסח רישום המקרקעין הממושכנים (על מנת לוודא שזו אכן משכנתא, ולא משכון).

3. תצהיר לאימות העובדות הכלולות בבקשה.

4. ייפוי כוח (אם אנחנו המייצגים).