בית המשפט לעינייני משפחה


בית המשפט לענייני משפחה הוקם בשנת 1994. מטרתו הנה לרכז ולדון בכל הסכסוכים בנושאי משפחה בבית משפט אחד, אצל שופט אחד. שופטי בית המשפט לענייני משפחה הינם שופטים אשר עיקר הכשרתם הנה בתחום דיני המשפחה. לא משנה מספר התביעות וסוגן – תמיד הם יהיו אצל אותו שופט אשר התחיל לטפל בתיק. משפחה אחת – שופט אחד.

בבית משפט לענייני משפחה ישנם סדרי דין אחרים מכל בית משפט אחר, ולעיתים, לצורך עשיית צדק, אין בית המשפט יהא כפוף לסדרי הדין והראיות החלים על בתי משפט אחרים, והוא יכול לאפשר לעצמו להיות גמיש יותר מאשר בתי משפט אזרחיים אחרים.

בתי המשפט לענייני משפחה מחולקים בארץ לפי מחוזות שיפוט. לצורך קביעה היכן יש להגיש את התביעות, נקבע, כי מקום מגוריהם המשותף האחרון של הצדדים הוא הקובע. לדוגמא: אם שני בני-הזוג גרו ביחד בראשון-לציון – בית המשפט לענייני משפחה אשר לו תהא הסמכות המקומית לדון בכל עניני המשפחה של צדדים אלו, הינו בית-המשפט לעניני משפחה בראשון-לציון או בית המשפט לענייני משפחה בכפר-סבא, אשר שניהם הינם בתי המשפט לעניני משפחה למחוז המרכז.

בתי המשפט לענייני משפחה רשאים לדון בכל ענייני התא המשפחתי וביניהם: ענייני משמורת ילדים, מזונות ילדים, מזונות אשה, חלוקת רכוש, אלימות במשפחה, ירושה, צוואה, אפוטרופסות וכל סכסוך אחר אשר המעורבים בו הינם בני משפחה, והנובע מחיי המשפחה.

מאחר וגם לבית הדין הרבני ישנה סמכות לדון בחלק מעניינים אלו, להיכן שמגישים את התביעות קודם – שם דנים. כך, במידה והבעל מגיש תביעה רכושית לבית הדין הרבני, לא תוכל האשה להגיש תביעה רכושית לבית המשפט לענייני משפחה. לכן, ישנה חשיבות רבה בקבלת ייעוץ משפטי ראשוני, לצורך ביצוע הערכה משפטית, וקביעה היכן יש להגיש את התביעות, טרם הצד השני יעשה מהלך קודם ויסכל כליל את האפשרות להגשת תביעות מתאימות. למרוץ זה קוראים מרוץ הסמכויות.